PRIVACYVERKLARING GRÓSKUHOLT BV

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Gróskuholt BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gróskuholt BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gróskuholt BV verstrekt. Gróskuholt BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

1.    Uw voor- en achternaam
2.    Uw adresgegevens
3.    Uw telefoonnummer
4.    Uw e-mailadres
5.    Uw IP-adres

WAAROM GRÓSKUHOLT BV GEGEVENS NODIG HEEFT
Gróskuholt BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gróskuholt BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GRÓSKUHOLT BV GEGEVENS BEWAART
Gróskuholt BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Gróskuholt BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Gróskuholt BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gróskuholt BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Gróskuholt BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gróskuholt BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gróskuholt BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de e effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gróskuholt BV heeft hier geen invloed op. Gróskuholt BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Gróskuholt BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar groskuholt@xs4all.nl. Gróskuholt BV zal zo snel mogelijk en binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Gróskuholt BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gróskuholt BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gróskuholt BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gróskuholt BV op via groskuholt@xs4all.nl. www.groskuholt.nl is een website van Gróskuholt BV. Gróskuholt BV is als volgt te bereiken:

Postadres:
Gróskuholt BV
Spiesberg 30
5985 NP Grashoek

E-mailadres:
groskuholt@xs4all.nl

KvK-nummer:
70133069

Btw-identificatienummer:
NL858156362B01

IBAN:
NL90 RABO 0325 3264 44